Taboleiro de anuncios

BUSCO ALQUILER DE CASA O PISO ECONÓMICO

SOMOS UNA FAMILIA DE 4 MIEMBROS CON UN NIÑO Y BUSCAMOS UNA VIVIENDA DE 3 HABITACIONES O MAS LO MAS CERCANA A LA ZONA URBANA.

BUSQUEDA VIVENDA ALUGUER

SOMOS UNHA FAMILIA DE TRES, PARELLA E UNHA NENA, QUE BUSCAMOS UNHA VIVENDA NO CONCELO DAS NEVES. UNHA CASIÑA SERÍA A NOSA PRIMEIRA OPCION , PERO TAMEN ESTARÍAMOS INTERESADOS EN VER PISOS

Taboleiro de Anuncios

Publica o teu anuncio no taboleiro. Buscas unha vivenda dunhas características determinadas que non atopas na sección de propiedades? Ofréceste para traballar nalgún posto que non atopas na sección de Bolsa de traballo? Non dubides en poñer o teu anuncio aquí para ver si alguén pode axudarte.

Selecciona a categoría na que queres que se publique o anuncio.
Casillas
Információn Básica de Tratamento de Datos:
De conformidade co previsto na Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección da datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, e das disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016. Aqueles solicitantes, autorizan ao Concello de As Neves para o tratamento dos datos persoais incluídos no presente formulario que achegan, e que estos datos sexán incorporados a “Rexistro de Actividades de Tratamento Servizos VivenasNeves” do Concello para os fins propios da solicitude. Podendo as persoas interesadas revocar o presente consentimento ou exercer os seus dereitos acceso, rectificar e suprimir os datos, solicitar a portabilidade dos mesmos, oporse o seu tratamento e solicitar a limitación deste, por medio da https://concelloasneves.sedelectronica.gal/privacy.1, tamén enviando email a concello@asneves.gal ou mediante un escrito dirixido ao Concello de As Neves (Praza da Cristiandade, nº1, 36440, As Neves). Os interesados tamén poden presentar reclamacións ante a Autoridade de Control https://www.aepd.es/.
Mentres non comunique o contrario, enténdese que os datos que aparecen no presente formulario non foron modificados e que se compromete a notificarlle ao Concello de As Neves calquera variación.